• THÀNH PHẦN SẢN PHẨM
    Van sáu cổng, đa chức năng để dễ dàng kiểm soát tất cả các chức năng của bộ lọc
    Bể nhựa nhiệt dẻo một mảnh cho sức mạnh và khả năng chống ăn mòn
    Kết hợp thoát nước và cát để để lọc hiệu quả

 DIMENSIONS

sand dollar dimensions table