HIỆU SUẤT SIÊU-QUIET-  Tiếng ồn nhỏ
Động cơ làm mát bằng quạt hoàn toàn cực kỳ yên tĩnh hầu như không tạo ra tiếng thì thầm và hầu như loại bỏ tiếng ồn khó chịu, cao độ.

 
Team Vinapool